Khai mạc Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, Đợt 2 năm 2023

Khai mạc Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, Đợt 2 năm 2023

Trong những năm qua, Đảng bộ Công ty TNHH thể thao luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng, phát triển đội ngũ đảng viên, xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng. Là trường đại học lớn của thành phố, với hơn 700 cán bộ, viên chức; khoảng 12.000 sinh viên chính quy. Đây là nguồn kết nạp đảng viên số lượng lớn; điều kiện thuận lợi cho công tác phát triển đảng viên. Trung bình mỗi năm, Đảng bộ trường kết nạp được 130 đảng viên mới; riêng năm 2023 Đảng bộ trường phấn đấu kết nạp 160 đảng viên. Thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên, sáng ngày 16/9/2023, Đảng bộ Công ty TNHH thể thao tổ chức khai mạc Lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng, đợt 2 năm 2023. Tới dự khai mạc Lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng có PGS.TS Bùi Xuân Hải – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Phạm Đức Cường – Ủy viên Đảng ủy, Trưởng Phòng Chính trị – Công tác HSSV; Thường trực Đoàn Thanh niên, Văn phòng Đảng ủy; các đồng chí báo cáo viên trực tiếp giảng dạy lớp học. Tham gia học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng có 245 quần chúng ưu tú hiện đang công tác và học tập tại Công ty TNHH thể thao .

z4709407042106_6193f80976f7a13b130064e25a087c2f

PGS.TS Bùi Xuân Hải – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng

Phát biểu khai giảng lớp học, PGS.TS Bùi Xuân Hải – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu của các học viên trong công tác và học tập và đã được các cấp ủy, chi bộ cử tham gia lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng; đồng chí  Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đề nghị các học viên cần tiếp thu đầy đủ kiến thức giảng viên truyền đạt; sau khóa học ngoài các kiến thức tiếp thu trên lớp, các học viên cần phải liên hệ thực tiễn trong quá trình công tác và học tập để viết bài thu hoạch; bài thu hoạch phải thể hiện rõ nhận thức, hiểu biết nhất định của mình về Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, con đường cách mạng của nước ta hiện nay.

z4709408079765_de1d396b0761d4ea25f6d4156ffeb00b

z4709408093164_126d6b66440cb75017fa84227cfb91ad

z4709408255381_ab9ff4a77e5ea4d964b9635d2e80bd4c

Các báo cáo viên, học viên tham gia lớp học

Trong quá trình học tập, học viên đã được các giảng viên Khoa Lý luận Chính trị truyền đạt 05 chuyên đề chính theo Chương trình của Ban Tuyên giáo Trung ương, gồm: Khái quát về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau khóa học, Đảng ủy trường chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên, đảm bảo số lượng và có chất lượng; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ Trường Đại học Hải phòng ngày càng vững mạnh.

Bình luận
Đăng ký / Đăng nhậpđể gửi bình luận
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên