Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024

Ngày 27/9/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH thể thao tổ chức Hội nghị (mở rộng) nhằm tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024. Dự Hội nghị, về phía Thành ủy có đồng chí Lê Trí Vũ - ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, đại biểu lãnh đạo, chuyên viên các Ban Đảng Thành ủy; về phía Đảng bộ trường có các đồng chí Ủy viên Đảng ủy, Ban Giám hiệu; Thường trực Công đoàn, Thường trực Đoàn Thanh niên; bí thư, phó bí thư chi bộ; trưởng, phó đơn vị thuộc trường. 

Các đại biểu dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ trường

Báo cáo tại Hội nghị, PGS.TS Bùi Xuân Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong năm học 2022-2023. Trong đó nổi bật trường tuyển được 3.297 sinh viên (đạt 82% so với chỉ tiêu, thuộc top đầu các trường đại học địa phương; mở các chương trình đào tạo: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Sư phạm Khoa học tự nhiên, Sư phạm Tin học, Sư phạm Lịch sử - Địa lý; có 03 chương trình đào tạo được cấp giấy chứng nhận kiểm định: Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Kế toán doanh nghiệp. Cán bộ, giảng viên có 123 công bố khoa học trong đó có 23 công bố quốc tế (trong đó có 19 công bố thuộc ISI/Scopus). Công tác phát triển đảng viên đạt kết quả tốt, trong đó đã kết nạp được 148 đảng viên mới. Năm học 2023-2024, Ban Chấp hành Đảng bộ tập trung đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng thiết thực, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của trường cho phù hợp với quy định hiện hành và thực tiễn của trường; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý; xây dựng Đề án chuyển đổi số; mở một số chương trình đào tạo mới và các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội; cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, trong thiết bị phục vụ dạy, học và các hoạt động khác của trường; quan tâm, tạo điều kiện cho sinh viên học tập và rèn luyện,...

PGS.TS Bùi Xuân Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng báo cáo tại Hội nghị

PGS.TS Nguyễn Thị Hiên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Thị Hiên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường đề nghị các đồng chí Ủy viên Đảng ủy, cán bộ chủ chốt Nhà trường phát huy dân chủ, trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn, tập trung nghiên cứu, thảo luận, phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, yếu kém và thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp khả thi, phù hợp với thực tiễn để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Đồng chí Lê Trí Vũ - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy phát biểu tại Hội nghị


Đồng chí Lê Trí Vũ - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy ghi nhận những kết quả đạt được của Ban Chấp hành Đảng bộ trong năm học 2022-2023; đề nghị Đảng ủy trường quan tâm lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng; xây dựng đội ngũ giảng viên; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giảng viên; chú trọng phát triển đảng viên trong sinh viên, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học 2023-2024 đề ra.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hiên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; ý kiến tham gia của các đại biểu dự Hội nghị để cụ thể hóa vào nhiệm vụ công tác trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ; đồng thời cùng với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, các cấp ủy, chi bộ đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Bình luận
Đăng ký / Đăng nhậpđể gửi bình luận
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên