Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2019-2020

Thời khóa biểu K16:Thời khóa biểu K17 - Đợt 1:Thời khóa biểu K18 - Đợt 1:Thời khóa biểu K19 - Đợt 1:Thời khóa biểu K17 - 1 đợt/học kỳ:Thời khóa biểu K18 - 1 đợt/học kỳ:Thời khóa biểu K19 - 1 đợt/học kỳ:Thời khóa biểu K58-59 - 1 đợt/học kỳ: Ghi chú: Áp dụng cho K16,K17,K18,K19 (Đợt 1) và các khóa K17,K18,K19,K58,K59 (Triển khai TKB 1 đợt/kỳ)
Bình luận
Đăng ký / Đăng nhậpđể gửi bình luận
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên