Chương trình đào tạo chính quy văn bằng 2, liên thông

TTTên chương trìnhFile đính kèmNgày công bố
1ĐH Kế toán doanh nghiệp (VB2)ĐH-Kế-toán-VB221/12/2015
2ĐH Quản trị kinh doanh (VB2) ĐH-QTKD-VB221/12/2015
3ĐH Tiếng Anh (VB2) ĐH-Tiếng-Anh-VB221/12/2015
4ĐH Giáo dục Tiểu học liên thông từ CĐĐH-GDTH-LT-từ-CĐTháng 11/2015
5ĐH SP Vật lý liên thông từ CĐĐHSP-Lý-Liên-thông-từ-CĐ
6ĐH Giáo dục Mầm non liên thông từ TC ĐHGDMN-LT-từ-TCTháng 11/2015
7ĐH Giáo dục Mầm non liên thông từ CĐ ĐHGDMNLT-từ-CĐTháng 11/2015
8ĐH Kế toán doanh nghiệp liên thông từ CĐ nghềĐH-Kế-toán-DN-LT-từ-CĐ-nghề08/08/2015
9ĐH Kế toán doanh nghiệp liên thông từ CĐ ĐH-Kế-toán-DN-LT-từ-CĐ21/12/2015
10ĐH Kế toán doanh nghiệp liên thông từ TC ĐH-Kế-toán-DN-LT-từ-TC21/12/2015
11ĐH Tài chính ngân hàng liên thông từ TCĐH-TCDN-LT-từ-TC21/12/2015
12ĐH Tài chính ngân hàng liên thông từ CĐ ĐH-TCNH-LT-từ-CĐ21/12/2015
13ĐH Quản trị kinh doanh liên thông từ CĐ nghềĐHQTKD-LT-từ-CĐ-nghề08/08/2015
14ĐH Quản trị kinh doanh liên thông từ CĐ ĐHQTKD-LT-từ-CĐ21/12/2015
15ĐH Tin học liên thông từ CĐ ĐH-Tin-học-LT-từ-CĐ
16ĐH Công nghệ chế tạo máy liên thông từ CĐ DH-CTM-LT-từ-CĐ
17ĐH Công nghệ kỹ thuật xây  dựng liên thông từ CĐĐH-Xây-dựng-LT-từ-CĐ
18ĐH Công nghệ kỹ thuật điện liên thông từ CĐ ĐH-Công-nghệ-KT-điện-LT-từ-CĐ
Bình luận
Đăng ký / Đăng nhậpđể gửi bình luận
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên